لوگوی KFC از گذشته تا امروز

معرفی لوگوی رستوران های زنجیره ای KFC و تغییرات آن نمای کلی تغییرات لوگوهای طراحی شده برای KFC لوگوی KFC در طول زمانجایگزین برای همبرگر، مرغ رستوران های زنجیره ای…
KFC-Emblem