لوگوی یوتیوب Youtube Logo

لوگو یوتیوب Youtube logo تصویر گرافیکی دکمه پخش ویدیو، نمایش نمادین ذات بزرگترین میزبان ویدیوی آمریکایی است. با کمک چنین گرافیکی، لوگوی یوتیوب مأموریت اصلی برند، تخصص و تمرکز آن…
تاریخچه لوگوی یوتیوب