طراحی بسته بندی شیرینی جات – طراحی و چاپ بسته بندی شیرینی

2018/09/30
بسته بندی شیرینی

طراحی بسته بندی شیرینی Home Sweet Sushi

در طراحی بسته بندی این محصول که مخصوص کودکان و نوجوانان است از المان های خلاقی استفاده شده است. در مرحله اول رنگبندی این اثر بسیار ...