طراحی بسته بندی آبمیوه INFUSED

در طراحی بسته بندی این اثر که تشکیل شده از میوه خام و آب و هدف آن مورد استفاده قرار گرفتن به جای مولتی ویتامین ها است، عملکردی هوشمندانه صورت…
طراحی بسته بندی آب میوه | بسته بندی آب معدنی