طراحی لوگو و تایپوگرافی شرکت زاکزتک

طراحی لوگو شرکت زاکزتک


زاکزتک شرکتی دانش بنیان در زمینه فناوری الکترومکانیک هست که با رویکردی نوین وارد بازار کار شده است. به همین خاطر با بررسی چشم انداز این شرکت به این نتیجه رسیدیم طراحی لوگو و تایپوگرافی را با سبکی متفاوت و جدا از هرگونه المان اضافی طراحی کنیم تا هرچه بیشتر به فضای این صنعت نزدیک باشد و همچنان بتواند به تنهایی جلوه گر تفکر این شرکت باشد.

طراحی لوگو طراحی نماد - لوگوتایپ و مونوگرام شرکت زاکزتک

سفارش: طراحی لوگو شرکت زاکزتک

کارفرما: شرکت زاکزتک

logo design

Order:Zaxtech Logo Design
Customer:Zaxtech


knegar contact icon mobile icon png02165545589