طراحی و چاپ لیبل روغن موتور ساینا 1L

طراحی و چاپ لیبل روغن موتور ساینا


طراحی لیبل روغن موتور یک لیتری ساینا نسبت به طرح های 4 لیتری کاملا متفاوت طراحی شد تا ارج و قرب بیشتری به برند وارد کند و همچنان به تنهایی هویت منحصر به فرد داشته باشد. همچنین در طراحی و چاپ لیبل روغن موتور ساینا کوشیدیم المانی از حرکت، شور و هیجان را به همراه گرما به محصول وارد کنیم تا هویت بصری جذابی ازآن خود کند.

طراحی بسته بندی | طراحی و چاپ لیبل روغن موتور یک لیتری ساینا

محصول: لیبل روغن موتور یک لیتری ساینا

کارفرما: شرکت Sayna Lubricants


knegar contact icon mobile icon png02165545589