طراحی لیبل ضدیخ ساینا

طراحی لیبل ضدیخ ساینا


در طراحی لیبل ضد یخ ساینا با رویکردی متفاوت و همچنان مشابه برندهای دیگر وارد شدیم تا بتوانیم طراحی زیبا برای لیبل خلق کنیم و همچنین خیلی دور از محصولات دیگر بازار ایران نباشد. برای کلمه آنتی فریز تایپوگرافی منحصر به فرد با بدنه ای محکم طراحی کردیم و آن را با استایلی خاص در لیبل نهادیم و همچنان المان های دیگر را نیز تحت پوشش درآوردیم تا با عکس کوه که المان پایداریست هماهنگ باشند.

طراحی بسته بندی | طراحی لیبل ضدیخ ساینا

محصول: لیبل ضد یخ های ساینا 1 کیلویی و 4 کیلویی

کارفرما: شرکت Sayna Lubricants


knegar contact icon mobile icon png02165545589