طراحی لیبل روغن موتور ساینا – چاپ لیبل

طراحی لیبل روغن موتور ساینا (طراحی و چاپ لیبل)


در طراحی لیبل روغن موتور 20 لیتری ساینا با تکیه بر تجربه و دانش طراحی، لیبلی متفاوت نسبت به تمام روغن موتور های 20 لیتری در این صنعت به وجود آوردیم. در این لیبل اشکال را با زوایای خاص به شکل متحرک طراحی کردیم و همچنان در زمینه پترن هایی در حال حرکت به کار بستیم و با ادقام آنها با اشکال دیگر و استفاده از فونت های مناسب هارمونی دلنشینی در این طرح به نقش آوردیم

طراحی بسته بندی | طراحی لیبل روغن موتور ساینا | چاپ لیبل

محصول: لیبل روغن موتور 20 لیتری ساینا

کارفرما: شرکت Sayna Lubricants


knegar contact icon mobile icon png02165545589