طراحی لوگو گل سرای رُمن

طراحی لوگو گل سرای رُمِن


در طراحی لوگو گل سرای رُمِن کوشیدیم تایپوگرافی را به وجود بیاوریم تا هرچه بیشتر به سبک گل سرا نزدیک و همچنان خوانا، زیبا و مدرن باشد. در طراحی آن نمادی از گل را به سبک اساطیر یونان طراحی کردیم و با ادغام تایپوگرافی با این نماد لوگویی متفاوت را به وجود آوردیم.
در طراحی تایپوگرافی که به دوزبان انجام شده است، کاملا مشهود است که از زوایا و بدنه ای یکسان به وجود آمده اند و این خود نقطۀ عطفی در طراحی این لوگو به حساب می آید.

طراحی لوگو طراحی نماد - لوگوتایپ و پیکتوگرام

سفارش: طراحی لوگو | لوگوتایپ و پیکتوگرام گل سرای رُمن

کارفرما: گل سرای رُمن

logo design

Order: Romen Flower Logo Design
Customer: Romen Flower


knegar contact icon mobile icon png02165545589