طراحی لوگو گروه صنعتی آگات


طراحی لوگو و تایپوگرافی برند آگات


آگات برندی مستقل در فروش سنگ های لوکس طراحی داخلی است و به نوعی فروشنده لوکس ترین سنگ های جهان به حساب می آید. کارفرما دستور طراحی یک لوگو کامل، شامل تایپوگرافی فارسی، تایپو گرافی انگلیسی و نمادی مستقل را اعمال کردند و ما تصمیم گرفتیم برای تایپوگرافی فارسی و تایپوگرافی انگلیسی هارمونی از نظر ابعاد واندازه حروف را به وجود بیاوریم و تایپوگرافی فارسی و انگلیسی را با یکدیگر مرتبط کنیم و انعکاسی از تایپوگرافی انگلیسی و تایپوگرافی فارسی را به یکدیگر بیامیزیم. به دلیل لوکس بودن این برند تصمیم بر این شد تایپوگرافی فارسی و تایپوگرافی انگلیسی را به سبک خیلی ساده اما خیلی خاص به وجود بیاوریم و برای نماد هم شکلی از اشکال هندسی را به هم پیوند بزنیم تا در نهایت این لوگو با وقار و عظمت دیده شود.

طراحی لوگو سنگ های تزئینی و دکوراسیون

سفارش: طراحی لوگو | لوگو تایپ انگلیسی و فارسی ، پیکتوگرام گروه صنعتی آگات

کارفرما: گروه صنعتی آگات

Logotype & pictogram logo design

Order: AGAT Industrial Group Logotype & pictogram logo design
Customer: AGAT Industrial Group


knegar contact icon mobile icon png02165545589