طراحی لوگو و تایپوگرافی گالری هنر پارما

طراحی لوگو و تایپوگرافی گالری هنر پارما


گالری هنر پارما با چشم اندازی درخشان در زمینه گالری هنر وارد به کار شد. زمانی که سفارش طراحی این لوگو به ما , واگذار شد برای ما چالشی دوست داشتنی به حساب می آمد زیرا در طراحی لوگو این گالری فقط بحث تجارت در میان نبود. در واقع باید طرح ما آمیخته ای از تجارت و هنر را در برمیگرفت. به همین خاطر از نام این برند که در زبان سانکسریت به نام نمادی به مفهوم دوازده است الهام گرفتیم و دوازده پره را با زاویۀ سی درجه به نشان از سی روز هر ماه را کنار یکدیگر قرار دادیم و این طرح خلاقانه را به وجود آوردیم.

طراحی لوگو و تایپوگرافی

سفارش: طراحی لوگو و تایپوگرافی گالری هنر پارما

کارفرما: گالری هنر پارما


knegar contact icon mobile icon png02165545589