طراحی لوگو کافه رستوران ایتالیایی Ferany

طراحی لوگو کافه رستوران فِـرانی


فِـرانی دارای تفکر ایتالیایی در سبک رستوران داری است. این تفکر او را وادار کرده که کافه رستورانی ایتالیایی را افتتاح کند و بتواند ایده و نظرات خود را در رستوران خود اجرایی کند.
طراحی لوگو این برند را با در نظر داشتن این تفکر به سبکی ساده و کاملا ایتالیایی طراحی کردیم تا در اولین نظر مشتریان رستوران فِـرانی القاء کننده سبک کاری این رستوران باشد.

طراحی لوگو کافه رستوران

سفارش: طراحی لوگو کافه رستوران ایتالیایی Ferany

کارفرما: کافه رستوران ایتالیایی Ferany

logo design

Order: Ferany Italian Cafe & Restaurant Logo Design
Customer:Ferany Italian Cafe & Restaurant


knegar contact icon mobile icon png02165545589