طراحی لوگو کارگزاری تهران اینوست

طراحی لوگو کارگزاری تهران اینوست


تهران اینوست شرکتی مدرن با رویکردی تاریخی در جهت پیشرفت اقتصاد جامعه و همچنین ایجاد اشتغال در علم اقتصاد است. بنابراین تصمیم بر این شد برای طراحی لوگو کارگزاری تهران اینوست، تایپ فِیسی مدرن و ساده را با نمادی کلاسیک ترکیب کنیم تا این ترکیب خط مشی برای فعالیت این شرکت شود. بدین خاطر که علم اقتصاد، علمی دقیق و کاربردی میباشد در طراحی نماد این شرکت از زوایای هندسی، ریاضی استفاده کردیم تا هرچه بیشتر دقت و ظرافت را القاء کند.

طراحی لوگو کارگزاری و شرکت سرمایه گذاری

سفارش: طراحی لوگو شرکت کارگزاری تهران اینوست

کارفرما: شرکت کارگزاری تهران اینوست

logo design

Order: Tehran Invest Logo Design
Customer:Tehran Invest Securities


knegar contact icon mobile icon png02165545589