طراحی لوگو فروشگاه پوشاک Legend

طراحی لوگو فروشگاه پوشاک LEGEND


طراحی لوگو فروشگاه لباس لجنند بر پایه و سبک برندهای پوشاک بین المللی طراحی و ایجاد شد. در شکل گیری این نماد طراحی کاملا ساده با رعایت زوایای ریاضی صورت گرفت. این طرحی بسیار ساده و بسیار خاص میباشد. به گونه ای مشابه با این طرح رو در هیچ برندی نمیشود دید.

طراحی تایپوگرافی فروشگاه LEGEND


در طراحی تایپوگرافی فروشگاه لجند را بر اساس سادگی نماد آن ساختیم و به سبکی ایده آل حروف ها را کنار هم چیدیم . این طرحی ماندگار و حسی سنگین دارد که مناسب با سبک زندگی مشتریان این فروشگاه است.

طراحی لوگو فروشگاه پوشاک

سفارش: طراحی لوگو | فروشگاه پوشاک LEGEND

کارفرما: فروشگاه LEGEND

Shop logo design

Order: LEGEND Wear Logo Design
Customer: LEGEND SHOP


knegar contact icon mobile icon png02165545589