طراحی لوگو قهوه پروتی

طراحی لوگو تایپوگرافی قهوه پروتی


پروتی چشم انداز روشنی در صنعت قهوه دارد و خواستار رقابت با برندهای خارجی در بازار ایران است. به همین خاطر تایپوگرافی این برند را از هرگونه اجمال حاشیه ای دور کردیم و کوشیدیم تایپوگرافی ساده با زوایای هندسی خلق کنیم که تاثیرش در ناخودآگاه مشتریان صورت بگیرد و همچنان نماد این برند از رقبای بین المللی دور نباشد.

طراحی لوگو قهوه

سفارش: طراحی لوگو | لوگوتایپ قهوه پروتی

کارفرما: پروتی

Logo design

Order: Logo Design | Logotype PEROTTY Coffee
Customer: PEROTTY Coffee


knegar contact icon mobile icon png02165545589