طراحی لوگو واترجت فرسان

طراحی لوگو فرسان واتر جت


طراحی لوگو فرسان واتر جت از مثلث کات شده به وجود آمده است. قسمت هایی از مثلث که برش خورده اند دارای زوایایی هندسی میباشند که از قانون فیبوناچی بهره برده اند. این نماد اشکال سنگ را که به دقت برش میخورند را یادآور میشود و همچنین در ذهن تلألو ایجاد میکند.

طراحی لوگو

سفارش: طراحی لوگو | لوگوتایپ واترجت فرسان

کارفرما: شرکت واترجت فرسان

Logo design

Order: Logo Design | Logotype & Monogram FARSUN Waterjet
Customer: FARSUN Waterjet


knegar contact icon mobile icon png02165545589