طراحی لوگو هلدینگ Sunrise

طراحی لوگو هلدینگ سانرایز


سانرایز یک هلدینگ وارد کننده انواع نوشیدنی های غیر الکلی است . طراحی نماد آن را با تکیه بر اسم آن از خورشید الهام گرفتیم و در طراحی تایپوگرافی آن از تایپ فِیسی مدرن و بُلد استفاده کردیم تا هرچه بیشتر با سبک کاری این برند آمیخته شود.

طراحی لوگو هلدینگ طراحی نماد - لوگوتایپ و پیکتوگرام

سفارش: طراحی لوگو هلدینگ Sunrise

کارفرما: هلدینگ Sunrise

logo design

Order: Sunrise Holding Logo Design
Customer:Sunrise Holding


knegar contact icon mobile icon png02165545589