طراحی لوگو لوازم آرایشی و بهداشتی وِنلی


طراحی لوگو | لوگوتایپ فارسی و انگلیسی

سفارش: طراحی لوگو | لوگو تایپ فارسی و انگلیسی لوازم آرایشی و بهداشتی ونلی

کارفرما: شرکت لوازم آرایشی ونلی

Cosmetics logotype design

Order: Weneli cosmetics logotype design
Customer: Weneli Cosmetics


knegar contact icon mobile icon png02165545589