طراحی لوگو قهوه بتینی

طراحی لوگو قهوه بتینی


طراحی لوگو و تایپوگرافی قهوه بتینی را به سبک بین المللی صنعت قهوه طراحی کردیم. طراحی نماد را به سبک باستانی آمریکای جنوبی و با ترکیب آن به سبک مدرن انجام دادیم و برای طراحی تایپوگرافی از تایپ فِیسی مدرن برای خلق یک برند جدید استفاده کردیم و با هارمونی این دو باهم، لوگو برند بتینی صورت گرفت.

طراحی لوگو قهوه

سفارش: طراحی لوگو قهوه بتینی

کارفرما: شرکت بتینی

Coffee logo design

Order: Bettiny Logotype Design
Customer: Bettiny Company


knegar contact icon mobile icon png02165545589