طراحی لوگو و تایپوگرافی فروشگاه ورزشی جاست اسپرت

طراحی لوگو و تایپوگرافی فروشگاه ورزشی جاست اسپرت


در طراحی تایپوگرافی فروشگاه ورزشی جاست اسپرت، تایپ فِیسی متفاوت با با المان هایی از حرکت طراحی کردیم تا تایپوگرافی این برند حس هیجان و حرکت را به بیینده القا کند. در طراحی لوگو فروشگاه نیز سه شِیپ حرکتی را در کنار یکدیگر قرار دادیم و با هارمونی که توسط زوایایی استاندارد به وحود آوردیم نمادی متفاوت به وجود آمد. معمولا قبل از استارت شدن ورزش از یک تا سه شمرده میشود و این دلیل بسیار خوبی برای طراحی این لوگو سه خطی بود.

طراحی لوگو و تایپوگرافی فروشگاه ورزشی جاست اسپرت

سفارش: طراحی لوگو و تایپوگرافی فروشگاه ورزشی جاست اسپرت

کارفرما: فروشگاه ورزشی جاست اسپرت

logo design

Order Just Sport logo design
Customer: Just Sport Store


knegar contact icon mobile icon png02165545589