طراحی لوگو فروشگاه سیستم صوتی N . W . X

طراحی لوگو فروشگاه سیستم صوتی N . W . X


طراحی لوگو فروشگاه سیستم صوتی N . W . X را به سبک برندهای بین المللی این عرصه طراحی کردیم تا این سه حرف هیجان صدای رسا را به بیننده القاء کند و همچنین بتواند یادآور سبک این صنعت باشد.

طراحی لوگو و تایپوگرافی

سفارش: طراحی لوگو فروشگاه سیستم صوتی N . W . X

کارفرما: فروشگاه سیستم صوتی N . W . X


knegar contact icon mobile icon png02165545589