طراحی لوگو شرکت ساختمانی اِنومی

طراحی لوگو شرکت ساختمانی انومی


انومی یک شرکت ساختمانی است که سابقۀ قابل توجهی را در این صنعت داراست. در واقع طراحی لوگو این شرکت زمانی به ما واگذار شد که شرکت انومی تصمیم به ریبرندینگ داشت. ما نیز کوشیدیم در طراحی پیکتوگرام این شرکت نمادی را خلق کنیم که کمتر مشابه آن دیده شده باشد و همچنن کاربرد تجاری خوبی را در برگیرد. در طراحی تایپوگرافی این شرکت که به دوزبان فارسی و انگلیسی طراحی شده است، از بدنه و زوایایی یکسان استفاده شد که بتواند هارمونی بیشتری به این برند بدهد. سبک طراحی تایپوگرافی به شکلی خوانا، زیبا و مدرن صورت گرفت

طراحی لوگو شرکت ساختمانی - طراحی نماد - لوگوتایپ و پیکتوگرام

سفارش: طراحی لوگو | لوگوتایپ و پیکتوگرام شرکت ساختمانی اِنومی

کارفرما: شرکت ساختمانی اِنومی

Company logo design

Order: ENOMY Logo Design
Customer: ENOMY Company


knegar contact icon mobile icon png02165545589