طراحی لوگو روغن موتور CRX

طراحی لوگو روغن موتور CRX


شرکت CRX در زمینه تولید روزغن موتور فعالیت دارد و دارای سبکی منحصر به فرد در طراحی لیبل و قوطی میباشد. زمانی که طراحی این لوگو را در دستور کار خود قرار دادیم به این نتیجه رسیدیم که باید طرحی ساده و نمادی خاص و کوچک را برای این برند طراحی کنیم تا به تنهایی یاد آور سرعت و حرکت باشد.

طراحی لوگو - لوگوتایپ، مونوگرام و نماد

محصول: طراحی لوگو روغن موتور CRX | طراحی لوگوتایپ مونوگرام و نماد شرکت CRX

کارفرما: شرکت CRX


نمونه کار های مرتبط:
knegar contact icon mobile icon png02165545589