طراحی لوگو دکوراسیون راد

طراحی لوگو و تایپوگرافی دکوراسیون راد


در تایپوگرافی دکوراسیون راد جزئیات نقشه کشی را در تایپ فِیس ایجاد کردیم و حروف را به شکل ساده و با جزئیاتی خاص ایجاد کردیم و برای خاص تر شدن این نماد تصمیم به ساخت کادری خاص با جلوه گری از طبیعت گرفتیم و در نهایت این طرح را با هارمونی مناسب با فعالیت این برند به وجود آوردیم.

طراحی لوگو دکوراسیون و طراحی داخلی

سفارش: طراحی لوگو | لوگو تایپ و پیکتوگرام دکوراسیون راد

کارفرما: گروه دکوراسیون راد

Interior design logo design

Order: RAD decoration design Logotype & Pictogram Design
Customer: RAD decoration group


knegar contact icon mobile icon png02165545589