طراحی لوگو دلی

طراحی لوگو سالن زیبایی دلی


در طراحی تایپوگرافی سالن زیبایی دلی کوشیدیم سبکی ایده آل و متناسب با حرفه ی این برند را پیاده سازی کنیم . امروزه تایپ فِیس های مهربان بیتشر مورد نظر بانوان قرار میگیرد و ما با قرار دادن موج هایی در این لوگو کوشیدیم بیشتر و بیشتر این حس رو در طراحی این تایپوگرافی ایجاد کنیم. حروف ها را به شکل بلد و ساختار شکن در این طرح قرار دادیم و در آخر با قرار دادن نماد عشق ، باعث ماندگار تر شدن آن در ذهن مشتریان این برند شدیم.

طراحی لوگو سالن زیبایی

سفارش: طراحی لوگو | لوگوتایپ ترکیبی سالن زیبایی دلی

کارفرما: دلی

Logo design

Order: Logo Design | Logotype DELI
Customer: DELI


knegar contact icon mobile icon png02165545589