طراحی لوگو و تایپوگرافی تن ماهی قشم

طراحی لوگو و تایپوگرافی تن ماهی قشم


برند قشم در صنعت تن ماهی فعالیت دارد و تمام تمرکز خود را بر تولید محصولات دریایی گذاشته است. به همین خاطر کوشیدیم تایپوگرافی منحصر به فرد، ساده و صمیمی برای این برند به جود آوریم تا متناسب این برند باشد. در طراحی تایپوگرافی این برند با اشکالی از پر و بال ماهی این تایپ فِیس را ایجاد کردیم و همچنان تلاش کردیم نماد ماهی خیلی در ساختار این تایپوگرافی ملموس نباشد تا اصالت خود را حفظ کند.

طراحی لوگو و تایپوگرافی

سفارش: طراحی لوگو و تایپوگرافی تن ماهی قشم

کارفرما: شرکت قشم


knegar contact icon mobile icon png02165545589