طراحی لوگو و تایپوگرافی مبلمان اداری ریچنست

طراحی لوگو و تایپوگرافی مبلمان اداری ریچنست


طراحی تایپوگرافی مبلمان اداری ریچنست بر اساس برندهای لوکس بین المللی صنعت مبلمان اداری طراحی شده است. بدین خاطر از به کارگیری هرگونه المان اضافی در پیکر این تایپوگرافی اجتناب شده است.
طراحی نماد مبلمان اداری ریچنست را با اشکالی هندسی به سبک مدرنیسم طراحی شده است که دارای زوایای مهندسی خاص میباشد. این نماد را با الهام از اشکال هندسی ایران باستان طراحی کردیم و با ترکیب آن با سبک مدرنیسم لوگویی خاص و پر مفهوم را خلق کردیم.

طراحی لوگو و تایپوگرافی

سفارش: طراحی لوگو و تایپوگرافی مبلمان اداری ریچنست

کارفرما: مبلمان اداری ریچنست


knegar contact icon mobile icon png02165545589