طراحی لوگو و تایپوگرافی برند شیر آلات رادمان

طراحی لوگو و تایپوگرافی برند شیر آلات رادمان


رادمان یک شرکت تولیدی در زمینه شیرآلات است و سبکی منحصر به فرد در حرفه ی خود داراست و ما هم کوشیدیم لوگو و تایپوگرافی منحصر به فرد برای او طراحی کنیم. سفارش این کار نماد، تایپوگرافی فارسی و انگلیسی بود و ما کوشیدیم به سبک مدرن و فلت این کار را انجام دهیم. در طراحی تایپوگرافی از سایز بدنه و ابعادی مشترک استفاده کردیم و همچنان در طراحی نماد اشکال اساطیری ایرانی را به شکلی مدرن طراحی کردیم.

طراحی لوگو و تایپوگرافی

سفارش: طراحی لوگو و تایپوگرافی برند شیر آلات رادمان

کارفرما: شرکت شیر آلات رادمان


knegar contact icon mobile icon png02165545589