طراحی لوگو برند سولمس

طراحی لوگو دمنوش سولمس


برند سولمَس با ایده و نظراتی جدید وارد به بازار چای های میوه ای و دمنوش ها شده است. به همین خاطر به نماد و تایپوگرافی نیاز بود تا این برند جوان را با هدف اصلیش همسو کند. ما کوشیدیم با ایده پردازی و تحقیقات بازار در راستای این برند تایپوگرافی و نمادی خاص را خلق کنیم و یا اتودهای مختلف به این طرح رسیدیم. رنگ سبز و نماد برگ را از طبیعت الهام گرفتیم و در طراحی تایپوگرافی کوشیدیم که حروف ها ار تا حد ممکن نرم به کنار یکدیگر قرار دهیم.

طراحی لوگو چای و دمنوش

سفارش: طراحی لوگو ترکیبی برند سولمس

کارفرما: شرکت سولمس

Logo design

Order: SOULMAS Mixed Logo Design
Customer: SOULMAS Co


knegar contact icon mobile icon png02165545589