طراحی لوگو آژانس مسافرتی سفیران

طراحی لوگو آژانس مسافرتی سفیران


طراحی پیکتوگرام آژانس مسافرتی سفیران را با الهام از پرنده های اساطیری و همچنان تصویرگری به سبک تجاری مدرن انجام دادیم. این پرنده به شکلی زیبا بهترین بیانگر یک شرکت خدمات هوایی است. در طراحی تایپوگرافی آژانس مسافرتی سفیران نیز با الهام از پیکتوگرام این برند تایپ فِیسی متفاوت ا به وجود آوردیم که علاوه بر زیبایی، کاملا خوانا نیز میباشد.

طراحی لوگو طراحی نماد - لوگوتایپ و پیکتوگرام

سفارش: طراحی لوگو | لوگوتایپ و پیکتوگرام آژانس مسافرتی

کارفرما: آژانس مسافرتی سفیران

Travel agency logo design

Order: SAFIRAN Agency Logo Design
Customer: SAFIRAN Agency


knegar contact icon mobile icon png02165545589