طراحی تایپوگرافی لوگو کافه سباستین

طراحی تایپوگرافی لوگو کافه سباستین


برای طراحی لوگو کافه سباستین ایده های زیادی را پشت سر گذاشتیم و در آخرین نشست با کارفرما این پروژه، به این نتیجه رسیدیم که نمادی اساطیری برای این کافه خلق شود و ما نیز با ادامه این خط مش توانستیم این طرح را به وجود آوریم.

طراحی تایپوگرافی کافه سباستین - لوگوی فارسی و انگلیسی


در طراحی تایپوگرافی نیز که به دو زبان انجام شد، دو طرح مختلف را به وجود آوردیم. در واقع تایپ فِیس انگلیسی دارای باری کلاسیک است که هم درخور نام سباستین است و هم خوانا، مناسب و خاص است. در طراحی تایپ فِیس فارسی کمی متفاوت عمل کردیم و با بهره گیری از اشکال کلاسیک شرقی این تایپ فِیس را طراحی کردیم.

طراحی لوگو و تایپوگرافی فارسی و انگلیسی

سفارش: طراحی لوگو و تایپوگرافی کافه سباستین

کارفرما: کافه سباستین

Logo Design

Order :Cafe Sebastian logo design
Customer: Cafe Sebastian


knegar contact icon mobile icon png02165545589