طراحی تایپوگرافی لوگوی برند ورزشی شینا

طراحی تایپوگرافی لوگوی برند ورزشی شینا


در طراحی لوگو و تایپوگرافی برند شینا که فعالیتش به طور تخصصی در لوازم شنا است، مهم ترین و کاربردی ترین اجزای این لوگو تایپوگرافی آن بود. در واقع تایپوگرافی بود که میتوانست به نماد شکل و فرم دهد. در طراحی تایپوگرافی برند شینا کوشیدیم تایپ فِیسی ساده، خوانا و خاص با اجزایی حرکتی به وجود بیاوریم. با طراحی اتودهای مختلف این سبک از بدنه را برای این کار مناسب دیدیم زیرا دارای زوایا و شکل و فرمی نرم بود.
طراحی لوگو برند ورزشی شینا را با استفاده از حروف اول برند به وجود آوردیم و نمادی از چرخش را به شکلی خاص به دور آن بنا نهادیم تا هرچه بیشتر الهام بخش ورزش شنا باشد.

طراحی لوگو و تایپوگرافی

سفارش: طراحی لوگو و تایپوگرافی برند ورزشی شینا

کارفرما: شرکت شینا

Logo Design

Order :SHINA logo design
Customer: SHINA Co


knegar contact icon mobile icon png02165545589