طراحی بسته بندی چیپس میوه آوانتی

طراحی بسته بندی چیپس میوه آوانتی


در طراحی بسته بندی چیپس میوه آوانتی از سلفون سه لایه استفاده کردیم تا کیفیت محصول هرچه بیشتر حفظ شود وبرای طراحی گرافیک آن تصمیم بر این شد که از عکس میوه های تازه استفاده کنیم زیرا میوه خشک وقتی کنار یکدیگر قرار بگیرند خیلی واضح نشان دهنده خود محصول نیستند. برای هرچه زیباتر شدن محصول نام محصول را به زبان فارسی و انگلیسی تایپوگرافی کردیم و آن ها بر روی شِیپ های دوبعدی که طراحی شده بود قرادادیم تا جذابیت و انرژی بست بندی بیشتر شود و به نوعی سبک فان را نیز حمایت کند.

طراحی بسته بندی چیپس

محصول: طراحی بسته بندی چیپس میوه آوانتی

کارفرما: شرکت آوانتی


knegar contact icon mobile icon png02165545589