طراحی بسته بندی نوشابه انرژی زا اسپارت

طراحی بسته بندی نوشابه انرژی زا اسپارت


اسپارت برندی جدید در زمینه تولید نوشابه های انرژی زا است و برای تولید این محصول فرمول جدیدی دارد. به همین خاطر تصمیم گرفتیم بسته بندی جذاب با پیروی از بسته بندی های بین المللی خلق کنیم. برای القای بهتر انرژی از نماد رعد و برق استفاده کردیم و به نشان از انرژی زا بودی محصول دور قوطی آن را چرخاندیم و تایپوگرافی و نماد برند را که قبل تر طراحی کرده بودیم در آن گنجاندیم و در آخر این محصول به وجود آمد.

طراحی بسته بندی نوشابه انرژی زا | طراحی بسته بندی قوطی نوشابه

محصول: طراحی بسته بندی نوشابه انرژی زا اسپارت

کارفرما: شرکت اسپارت


knegar contact icon mobile icon png02165545589