طراحی بسته بندی قهوه پروتی | طراحی و چاپ کارتن

طراحی بسته بندی قهوه پروتی


در طراحی بسته بندی قهوه پروتی با الهام از نگارگری اساطیر آمریکای جنوبی و تلفیق آن با سبک روز، طرح قهوه پروتی را بوجود آوردیم. امروزه طراحی بسته بندی قهوه به نحو شگفت انگیزی در حال تغییر و تحول است و ما نیز در تلاشیم خود را همسو با این جریان قرار بدهیم و ما نیز بتوانیم به سبک خود طراحی بسته بندی قهوه را انجام دهیم.

طراحی بسته بندی قهوه - طراحی و چاپ کارتن قهوه

محصول: طراحی و چاپ بسته بندی قهوه پروتی

کارفرما: شرکت پروتی


knegar contact icon mobile icon png02165545589