طراحی بسته بندی عسل Elive

طراحی بسته بندی عسل الایو


در طراحی بسته بندی عسل الایو که محصولی از دل طبیعت است و دارای خواص درمانی فراوان نیز میباشد، طبیعت را سرمشق و سرلوحۀ خود قرار دادیم تا بتوانیم اجزای طبیعت را به ابزارهایی گرافیکی مرسوم تبدیل کنیم و در طراحی بسته بندی این محصول به کار ببندیم. به طور معمول طراحی بسته بندی محصولات لوکس به سبک مینیمال انجام میشود اما برای این محصول نیاز بود قدمی فراتر برداریم و طرحی مملو از تراژدی های طبیعت خلق کنیم.

مراحل طراحی بسته بندی

استفاده از درخت، ایدۀ خلاقی بود که این درخت را به درخت زندگی تشبیه میکند و کندوی عسل که از شاخه های آن معلق است نقش نماد مایۀ حیات را ایفاء میکند و در نهایت زنبوری مهربان که وظیفۀ پر کردن محصول را بر عهده دارد از عناصر اصلی این طراحی به حساب می آیند. در انتخاب فونت نیز تمام تلاش بر این بود که از فونت های نازک و جدید در طراحی بسته بندی این محصول بهره ببریم تا علاوه بر مدرنیته و زیبایی به المان ها نیز آسیبی وارد نشود و همچنین خوانا باشد.

طراحی بسته بندی عسل - چاپ لیبل بسته بندی

محصول: طراحی بسته بندی عسل Elive | چاپ لیبل شیشه عسل

کارفرما: شرکت Elive


knegar contact icon mobile icon png02165545589