طراحی بسته بندی شکلات وندی در چهار طعم

طراحی بسته بندی شکلات وندی

برند وندی از زیر شاخه های شرکت روکا به حساب می آید و این شرکت حساسیت خاصی نسبت به طراحی بسته بندی محصولات خود دارد. زمانی که طراحی بسته بندی این محصول در دستور کار قرار گرفت، کوشیدیم که هرچه بیشتر این محصول از سبک طراحی محصولات مشابه خود در بازار داخلی فاصله بگیرد و محصولی را طراحی کنیم که هرچه بیشتر درخور و متناسب با سلیقۀ جوانان و همچنین رده سنی های بالاتر قرار بگیرد.

مراحل طراحی بسته بندی شکلات وندی

در مرحله اول طراحی بسته بندی نام وندی را که از پیش تایپوگرافی شده بود روی محصول قرار دادیم و فضای زیادی را برایش در نظر گرفتیم تا این کلمه بتواند به تنهایی با مخاطبش ارتباط لازم را برقرار کند. به این خاطر که نوع بسته بندی نشان دهندۀ محتوای محصول است ما کوشیدیم برای طعم های مختلف این محصول از رنگ هایی به خصوص استفاده کنیم تا هرچه بیشتر به زیبایی محصول بیفزاید و به همین دلیل از چهار رنگ پنتون از خانواده های مختلف استفاده کردیم و کوشیدیم این رنگ ها بتواند با طعم محصول نیز همخوانی داشته باشند و پترن مخصوصی هم برای رنگ ها تعرف کردیم تا خامی رنگ را بر طرف کند و در نهایت با فونتی مخصوص طعم محصول را درج کردیم تا علاوه بر زیبایی ارتباط شفافی با مشتری برقرار کند.

طراحی بسته بندی شکلات وندی - بسته بندی خوراکی و مواد غذایی

محصول: طراحی بسته بندی شکلات وندی در چهار طعم

کارفرما: شرکت روکا


knegar contact icon mobile icon png02165545589