طراحی بسته بندی دارویی برند لیدا دارو

طراحی بسته بندی دارویی برند لیدا دارو


در طراحی بسته بندی دارو سادگی شرط اول است و همیشه بر این اصل استوار است. ما هم در طراحی بسته بندی لیدا دارو این اصل را رعایت نمودیم. رنگ جعبه بسته بندی را سفید انتخاب کردیم و با استفاده از فونتی ساده و خوانا نام محصول را نوشتیم و لوگوی برند را به رنگ آبی قراردادیم تا حس مثبتی را در ذهن مصرف کننده ایجاد کند و همچنان از یکنواختی مشکی و سفید خارج شود .

طراحی بسته بندی دارویی - طراحی و چاپ جعبه بسته بندی دارو

محصول: طراحی بسته بندی دارویی برند لیدا دارو

کارفرما: شرکت دارو سازی لیدا دارو


knegar contact icon mobile icon png02165545589