طراحی بسته بندی آبمیوه های رکسر | چاپ لیبل

طراحی بسته بندی آبمیوه های رکسر


در طراحی بسته بندی آبمیوه رکسر، متریال شیشه ای را انتخاب کردیم و تشتکی متفاوت برای آن طراحی کردیم، در واقع ترکیبی از تشتک شیشه ای و تشتک قوطی را در این بسته بندی ترکیب نمودیم تا هم باعث زیباتر شدن بسته بندی گردد و همچنین به هنگام استفاده بدون هیچ ابزاری، به راحتی توسط دست باز شود. در طراحی لیبل آبمیوه رکسر نیز میوه هر طعم را طراحی کردیم و به همراه آن نام طعم را تایپوگرافی کردیم و ترکیب این دو را در هارمونی از رنگهای شاد قرار دادیم.

طراحی بسته بندی آبمیوه

محصول: طراحی بسته بندی آبمیوه های رکسر | چاپ لیبل

کارفرما: شرکت رکسر


knegar contact icon mobile icon png02165545589