طراحی بروشور کالای پزشکی ژنوم

طراحی بروشور کالای پزشکی ژنوم


طراحی بروشور ژنوم را براساس معیارهایی ثابت در طراحی بروشور انجام دادیم و با نظر گرفتن زیبایی بروشور، متن و عکس های مورد نیاز شرکت را به طور واضح و کاربردی در صفحات داخلی بروشور قرار دادیم و همچنین رنگبندی این بروشور را با توجه به هویت سازمانی برند قرار دادیم.

طراحی بروشور | چاپ بروشور تبلیغاتی

سفارش: طراحی بروشور لوازم پزشکی ژنوم

کارفرما: شرکت ستاره درمان آسیا


knegar contact icon mobile icon png02165545589