عکاسی صنعتی ساختمان - عکاسی تجاری و تبلیغاتی

پروژه: ایران مال ، بازار بزرگ ایران | عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

کارفرما: شرکت معماری آراز زرین ماندگار