طراحی بسته بندی رستوران و غذا

طراحی بسته بندی رستوران و غذا

رول کلاب در ابتدا فقط سرویس تحویل غذا در شهر خارکیو اکراین را ارائه میداد و مدت ها بعد تصمیم به راه اندازی رستوران خود در شهر گرفت و یک رستوران کوچک در شهر راه اندازی کرد و در طراحی بسته بندی رستوران از المان های ژاپنی، چینی، ایتالیایی و آمریکایی استفاده کرده تا نشان دهد که فقط یک کلاب نیست و انواع غذاهای بین المللی را هم در رستوران و هم در سرویس بیرون بر به مشتریان ارائه میدهد.

 

 

طراحی بسته بندی رستوران Roll club

طراحی بسته بندی رستوران و غذا

طراحی بسته بندی رستوران و غذا

طراحی بسته بندی رستوران و غذا

طراحی بسته بندی رستوران و غذا

طراحی بسته بندی رستوران و غذا

طراحی بسته بندی رستوران و غذا

طراحی بسته بندی رستوران و غذا

طراحی بسته بندی رستوران و غذا

طراحی بسته بندی رستوران و غذا

طراحی بسته بندی رستوران و غذا

طراحی بسته بندی رستوران و غذا

طراحی بسته بندی رستوران و غذا

طراحی بسته بندی رستوران و غذا

طراحی بسته بندی رستوران و غذا

طراحی بسته بندی رستوران و غذا

دیدگاه ها بسته شده است

knegar contact icon mobile icon png02165545589