مرتضی ممیز | گرافیست پیشکسوت طراحی لوگو

در جامعه مدرن و امروزی همچنان هنرمندان حوزه های مختلف پرچمدار شکستن محدودیت ها و به جای آن ایجاد خلاقیت ها و ارائه ی سرمشق برای گذر از فرسودگی و…
طراحی لوگو توسط استاد مرتضی ممیز

عسل فرشچی | هنرمند طراحی لوگو

طراحی و کار با حروف، دنیایی است بی‌پایان که هر چقدر هم در آن کند‌و‌‌کاو و جست‌وجو کنیم، باز هم حرف‌های جدید و نگفته‌ی زیادی در آن باقیست.حال در این…
طراحی لوگو توسط عسل فرشچی