طراحی بسته بندی کاکائو Chocolat

بسته بندی شکلات | بسته بندی کاکائو

بسته بندی شکلات | بسته بندی کاکائو

در طراحی بسته بندی این محصول از المان های باستانی مایاها استفاده شده است زیرا تاریخچه شکل گیری کاکائو به آن دوران برمیگردد که این محصول را فقط به مهمانان خاص میدادند و جای بس خوشحالی دارد که در دوران تاریخ هم این قائده برقرار است و امروزه نیز کاکائو به عزیزان هدیه داده میشود و در مهمانی ها میزبان با کاکائو از مهمانان خود پذیرایی میکند.

 

بسته بندی شکلات | بسته بندی کاکائو

بسته بندی شکلات | بسته بندی کاکائو

طراحی بسته بندی شکلات

طراحی بسته بندی شکلات و کاکائو

طراحی بسته بندی کاکائو Chocolat

طراحی بسته بندی کاکائو Chocolat

دیدگاه ها بسته شده است

knegar contact icon mobile icon png02165545589