طراحی بسته بندی کاکائو مغزدار Turron Meteorit

در طراحی بسته بندی این محصول که رویکردی جدید از شکلات برای برند Turron Meteorit به حساب می آید تمام تلاش طراحی بر این اصل استوار بوده که ماهیت اصلی برند حفظ شود و یک طرح کاملاً جدید با استفاده از تکنیک های غیراستاندارد لمسی با روش های چاپی کیفیت بالا انجام شود. در واقع شهاب سنگ المان آجیل و عسل المان شیرینی به روش انتزاعی است.

در واقع تمام تلاش بر این بود که یک محصول وابسته به شکر را با استفاده از رویکردهای گرافیکی و چاپی خاص بدون اشاره به شکر در بازار عرضه گردد.

طراحی بسته بندی کاکائو مغزدار Turron Meteorit

طراحی بسته بندی کاکائو مغزدار Turron Meteorit

طراحی بسته بندی کاکائو

طراحی بسته بندی کاکائو

طراحی بسته بندی شکلات و کاکائو

طراحی بسته بندی شکلات و کاکائو

طراحی بسته بندی شکلات و کاکائو

امتیاز بدهید post
tagتگ:

مطالب پیشنهادی: