طراحی بسته بندی چای

طراحی بسته بندی چای

این چای که در اروپا به عنوان چای آروزها شناخته میشود، زمانی که وارد روسیه شد، طراحی بسته بندی آن باید دستخوش یک سری تغییر میشد که بسته بندی این محصول با ذهنیت مردم روسیه هماهنگ شود و در این ده طعم از چای اسامی مختلفی تعبیه شده است که به مانند نوعی فالگیری می ماند.

 

طراحی بسته بندی چای Teapins

طراحی بسته بندی چای

طراحی بسته بندی چای

طراحی بسته بندی پاکت چای

طراحی بسته بندی پاکت چای

بسته بندی پاکت چای

بسته بندی پاکت چای

طراحی و چاپ بسته بندی

 

دیدگاه ها بسته شده است

knegar contact icon mobile icon png02165545589