طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت RYGR Brygghus

طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت

طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت

در طراحی بسته بندی این اثر که یک محصول نروژی است و نام برند از سکانان قدیم این منطقه است ، طراحی این اثر با الهام گرفتن از وایکینگ ها به دلیل تبحر آنها در به عمل آوردن مالت صورت گرفت تا ادغامی هنر و تمدن کشور را نیز به مردم یادآوری کند.

 

طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت RYGR Brygghus

طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت

طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت

طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت

طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت

طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت

طراحی بسته بندی نوشیدنی مالت

دیدگاه ها بسته شده است

knegar contact icon mobile icon png02165545589