طراحی بسته بندی محصولات غذایی CGI

طراحی بسته بندی محصولات غذایی

طراحی بسته بندی محصولات غذایی

در طراحی بسته بندی این محصولات طراح مفهومی خلاقانه در بسته ها گنجانده است به طور مثال عملکرد تغذیه ای را در محصولات رسم کرده است و در آخر هم استفاده از رنگبندی مناسب و جایگذاری فونت ها و رعایت هارمونی گرافیک این محصولات را خلق نموده است.

 

 

طراحی بسته بندی محصولات غذایی CGI

طراحی بسته بندی محصولات غذایی

طراحی بسته بندی محصولات غذایی

طراحی بسته بندی محصولات غذایی

طراحی بسته بندی مواد غذایی

طراحی بسته بندی مواد غذایی

طراحی بسته بندی مواد غذایی

بسته بندی مواد غذایی

بسته بندی مواد غذایی

بسته بندی مواد غذایی

بسته بندی مواد غذایی

بسته بندی مواد غذایی

بسته بندی مواد غذایی

طرح بسته بندی

طرح بسته بندی

طرح بسته بندی

شرکت بسته بندی

شرکت بسته بندی

شرکت بسته بندی

بسته بندی خوراکی

بسته بندی خوراکی

بسته بندی محصولات غذایی

بسته بندی محصولات غذایی

طراحی بسته بندی محصولات غذایی

طراحی بسته بندی محصولات غذایی

تگ ها: طراحی بسته بندی | بسته بندی مواد غذایی

دیدگاه ها بسته شده است

knegar contact icon mobile icon png02165545589