طراحی بسته بندی لامپ PHILIPS

طراحی بسته بندی لامپ فیلیپس که بیش از یک صده در صنعت روشنایی فعالیت میکند، بر اساس یک ایده خلاق شکل گرفت تا جعبه ای که برای این محصول طراحی و چاپ میشود بعد از خرید لامپ دور انداخته شود و مانند یک لوستر برای مصرف کننده عمل کند.

 

طراحی بسته بندی لامپ PHILIPS

طراحی بسته بندی لامپ

طراحی بسته بندی لامپ

طراحی بسته بندی لامپ

طراحی بسته بندی لامپ

طراحی بسته بندی لامپ

طراحی جعبه لامپ

بسته بندی لامپ

شرکت بسته بندی

شرکت بسته بندی

شرکت بسته بندی

امتیاز بدهید post
tagتگ:

مطالب پیشنهادی: