طراحی بسته بندی لامپ

طراحی بسته بندی لامپ

طراحی بسته بندی لامپ فیلیپس که بیش از یک صده در صنعت روشنایی فعالیت میکند، بر اساس یک ایده خلاق شکل گرفت تا جعبه ای که برای این محصول طراحی و چاپ میشود بعد از خرید لامپ دور انداخته شود و مانند یک لوستر برای مصرف کننده عمل کند.

 

طراحی بسته بندی لامپ PHILIPS

طراحی بسته بندی لامپ

طراحی بسته بندی لامپ

طراحی بسته بندی لامپ

طراحی بسته بندی لامپ

طراحی بسته بندی لامپ

طراحی جعبه لامپ

بسته بندی لامپ

شرکت بسته بندی

شرکت بسته بندی

شرکت بسته بندی

دیدگاه ها بسته شده است

knegar contact icon mobile icon png02165545589